คอสมอส เอวี เราสามารถจัดงานประชุม สัมมนา งานเลี้ยงสังสรรค์ ทุกรูปแบบทั้งในและต่างประเทศ

ภายใต้แนวคิด

“งบประมาณของท่านไม่ใช่อุปสรรคในการสร้างสรรค์งานอันยิ่งใหญ่”

บริษัท คอสมอส เอวี จำกัด (สำนักงานใหญ่)

44/1-2 ซอย รามคำแหง 21 (นวศรี)

แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง

กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์: (+66) 2 718 8548-50

อีเมล: admin@cosmos-av.com

        andrew@cosmos-av.com

        angela@cosmos-av.com

www.facebook.com/CosmosAV

 

บริษัท คอสมอส เอวี โปรดักท์ชั่น จำกัด (สิงคโปร์)

"